Factureer je basisbeurs bij Rutte IV

Het ISO vindt dat meer studenten een aanvullende beurs zouden moeten ontvangen. Volgens het ISO zou iedereen die ouders heeft met een bruto verzamelinkomen van onder de 70.000 euro aanspraak moeten maken op een aanvullende beurs.